Ljudproblem

Med tanke på vad som skrivits i olika medier vill ja ge min version om ljudproblemet. Det finns 3 polisanmälningar 1. Mc-träning 2012, 2. RHK (historisk racing) Arc som arrangör. 3. Mc-träning. Vi har i våra uthyrningsavtal att 95 Db skall hållas vid förbifart, det ska ge 60 Db hos närmaste granne.

Ljudmätningar sker kontinuerligt och överträdande fordon tas av banan. Om det är många fordon (det kan vara 60 fordon samtidigt) är det svårt att få av fordonen snabbt nog.

Miljökontoret polisanmäler om ljudet överskrids 60 Db mer än 5 gånger man får beakta att 60 Db är vanlig samtalston och höjs rösten så motsvarar detta överskridande.

Vi tar 22 bullerdagar som vi nu måste lägga på uthyrningskunder i stället för tävlingar eftersom tävlingar medför större risker.

I vår ansökan om nytt miljötillstånd hade vi 60 dagar med högre ljudvärden som förslag, detta hade medfört att nuvarande polisanmälningar inte behövts. Vi har inte som mål att bullra utan kämpar att samtliga fordon ska hålla sig under 95 Db.

Miljöförvaltningen föreslog färre dagar och därmed är problemet ett faktum.

Det som kan lösa problemet är att miljöförvaltningen ansöker om fler dagar.

Eftersom alla verkar vara för motorbanan så måste någon handla för att förändra läget, jag hoppas att det sker snabbt.

Mvh. Kari Lehtimäki/VD Anderstorp motorbana