Äntligen är vårt efterlängtade miljötillstånd klart!

Idag, efter 6 års arbete, kan Anderstorp Motorbana AB stolt meddela att vi äntligen fått vårt efterlängtade verksamhetstillstånd. Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 21 augusti 2012 att Mark och Miljödomstolen i Växjö Tingsrätts beslut från den 10 maj 2012 inte får prövningstillstånd i Mark och Miljööverdomstolen. Detta innebär att domen från den 10 maj 2012 vinner laga kraft med omedelbar verkan. Beslutet ger Anderstorp Motorbana AB betydligt fler motorsportdagar, och ökar möjligheterna att göra fler och större arrangemang.

Länsstyrelsen meddelade beslut redan i augusti 2011. Detta beslut överklagades av bolaget, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av beslutet var så stora att det var tveksamt om det skulle gå att driva motorsportverksamhet på Anderstorp Raceway. Bolaget fick gehör för sina synpunkter i Mark och Miljödomstolen i maj 2012, varvid en granne omedelbart överklagade beslutet. Nu beslutar alltså Mark och Miljööverdomstolen att ärendet inte får något prövningstillstånd, och domen från 10 maj 2012 står alltså fast.

-En skön känsla, säger Kari Lehtimäki, VD för Anderstorps Motorbana AB.

-Efter alla negativa nyheter i ärendet är det glädjande att vi nu kan börja se framåt, och arbeta med att utveckla verksamheten på Anderstorp Raceway, fortsätter han.

 

 

Nästa tävling på Anderstorp Raceway är redan den 1 september, då banan står värd för TTA-Elitserien i Racing. Mer information om denna tävling på www.anderstorpraceway.se

 

Kari Lehtimäki, VD Anderstorp Motorbana AB

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>