TTA avstår möjlighet att köpa STCC

Sedan i höstas står det klart att TTA till 2012 introducerar ett helt nytt racingmästerskap: Elitserien i Racing. Detta som en reaktion på att utvecklingen i STCC inte gått i den sportsliga riktningen man från de aktivas håll önskar.

Ett flertal diskussioner har hållits mellan parterna om uppköp eller sammangående. Nu meddelar dock TTA genom sin representant Christian Dahl att man tagit ett slutgiltigt beslut att fortsätta på skilda vägar.

– Vi fick för ett par veckor sedan ett erbjudande att köpa STCC AB och har noga övervägt detta. När vi analyserar det erbjudande som vi har fått, tvingas vi konstatera att frågetecknen är för många för att affären ska kunna genomföras, säger Christian Dahl.

– Vårt övergripande mål är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att säkra de sportsliga värderingarna för svensk racing på elitnivå. Det allra viktigaste är tuff racing med de bästa förarna och de bästa teamen samt att ge goda möjligheter för unga talanger att växa. Utvecklingen i STCC de senaste åren har inte gått i den riktningen, därför startade vi TTA – Elitserien i Racing. Det har talats om att det skulle pågå ett ”krig” i racingsverige, så är inte fallet. Vi är helt enkelt två olika ideologier med olika uppfattningar om vad som är bra för svensk racings framtid. Nu väljer vi alltså att fortsätta på vår väg som är baserat på sportsligare, bättre och roligare värderingar utan ett sammangående med STCC, avslutar Christian Dahl.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>